מזונות

Joomla!

מזונות

 

דמי מזונות לרוב נחלקים לשלושה סוגים:

 

מזונות אישה - מצב בו בני הזוג מחליטים לא להמשיך לגור יחד אך נשארים נשואים לפי החוק. על הבעל לדאוג לאישה לכל צרכיה הגשמיים, כגון: מגורים, אוכל, בגדים וכדו'. גובה המזונות נקבעים לפי רמת החיים שהיתה רגילה אליהם כחיו יחד או לפי רמת החיים שהיתה רגילה לפני שהתחתנה בבית הוריה - הגבוה מביניהם.

 

מזונות מעוכבת - מצב בו הגבר מסרב לתת גט לאישה עליו לשלם לאישה מזונות מעוכבת. לרוב מזונות אלו יהיו גבוהים מהרגיל שכן זהו מן "עונש" לסירובו. כמו כן מזונות אלו באים לפצות את האישה על כך שהיא אינה יכולה להנשא שוב.

 

מזונות ילדים - על הגבר לשלם מזונות לכל אחד מילדיו עד הגיעם לגיל 18. במזונות אלו נכללים תשלומים עבור מגורים, חינוך, מזון וביגוד. מזונות ילדים נחלקים לשני סוגים: מזונות (תשלום עבור רווחתו של הילד) ודין צדקה (כל דבר נוסף כמו שיעורים פרטיים, חוגים, טיולים וכדו'). בדרך כלל בתשלומי דין צדקה מתחלקים בני הזוג שווה בשווה.

 

אם אתם עומדים לפני תהליך של גירושין, חשוב לבדוק עם עורך גין גירושין איזה סוג מזונות תהיו זכאים לקבל או עליכם לשלם.