ידועים בציבור

Joomla!

ידועים בציבור

  

מהם ידועים בציבור
במציאות החיים המודרנית, אנו עדים ליותר ויותר זוגות החיים יחד ללא נישואין. הסיבות לכך הן רבות ומגוונות: יש הבוחרים שלא להינשא מסיבות אידיאולוגיות, ויש בני זוג אשר אינם יכולים להינשא, כגון כהן וגרושה, מעוכבי גט, בני דתות שונות, בני זוג בני אותו מין וכיו"ב.
 
ההגדרה המשפטית
בחקיקה אין הגדרה אחידה וחד משמעית למונח "ידועים בציבור", אלא ניתן למצוא הגדרות שונות לצרכים שונים.
 
את הקושי בהגדרת 'ידועים בציבור'  היטיב לבטא מ"מ הנשיא (כתוארו אז) בפסה"ד דרדיאן נ. עמידר (פ"ד יט (3) 259, בעמ´ 261):
"הגדרתה המשפטית המדויקת של הידועה בציבור כאשתו היא קשה כקריעת ים סוף, או בלתי אפשרית כפתרון בעית רבוע העגול. ניתנו לנו שלושה נתונים: ידועה , בציבור , כאשתו , ולא נתפרש לנו לא מקורו של הידע, לא זהותו של הציבור, ואף לא מהותה של 'האישות' שהציבור היודע מייחס לזוג הבלתי נשוי. הווה אומר:'משלושה נעלמים עלינו לעשות נגלה אחד".
 
עם זאת, ההגדרה המקובלת בפסיקה, מתבססת על קיומם של שני יסודות: חיי משפחה וניהול משק בית משותף.
בפרשו את הביטוי 'חיי משפחה במשק בית משותף' אומר השופט ברנזון (ע'א 621/69, קרול נסיס נ. קורינה יוסטר, פ"ד כד (1), 617, בעמ´ 619):
"יש כאן שני יסודות: חיי אישות כבעל ואשה וניהול משק בית משותף. היסוד הראשון מורכב מחיים אינטימיים כמו בין בעל ואשתו המושתתים על אותו יחס של חיבה ואהבה, מסירות ונאמנות, המראה שהם קשרו את גורלם זה בזה...
היסוד השני הוא ניהול משק בית משותף. לא סתם משק בית משותף מתוך הצורך האישי, נוחות, כדאיות כספית או סידור ענייני, אלא כפועל יוצא טבעי מחיי המשפחה המשותפים, כנהוג וכמקובל בין בעל ואשה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים..."

לשאלות ותשובות בנושא ידועים בציבור

לרכישת הספר "הידועה בציבור"

השוואה בין המושג המקובל שלהידועה בציבור לבין המושגים שהמחוקק משתמש בהם בסעיף 55 לחוק הירושה - 
פרק מספרו שלעו"ד ד"ר אמנון בן-דרור "זוגיות ללא נישואין"